Thi Thiên 45:1

Thi Thiên 45:1 KTHD

Tâm hồn ta xúc động với lời hay ý đẹp, cảm tác bài thơ ca tụng đức vua, lưỡi tôi thanh thoát như ngọn bút của một văn tài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ