Thi Thiên 44:8

Thi Thiên 44:8 KTHD

Chúng con mãi mãi tự hào về Chúa, và ca tụng thánh Danh suốt đời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ