Thi Thiên 44:25

Thi Thiên 44:25 KTHD

Chúng con bị hạ xuống hàng cát bụi, xác thân này dính sát dưới bùn đen.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ