Thi Thiên 44:19

Thi Thiên 44:19 KTHD

Dù bị Ngài đánh tan nơi tử địa, cho lạc vào bóng tối tử vong.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ