Thi Thiên 44:1

Thi Thiên 44:1 KTHD

Lạy Chúa, tai chúng con đã nghe lời tổ phụ kể, những việc vĩ đại Chúa làm ngày xưa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ