Thi Thiên 36:2

Thi Thiên 36:2 KTHD

Nó chỉ lo tâng bốc bản thân, đến nỗi không thấy tội cũng không ghét tội.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách bảo mậtcủa chúng tôi.