Thi Thiên 18:12

Thi Thiên 18:12 KTHD

Bỗng nhiên, mặt Chúa chiếu hào quang rực rỡ xuyên qua mây như tên lửa sáng ngời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ