Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Thi Thiên 150

150
Thi Thiên 150
Ca Ngợi Chúa Bằng Nhạc Khí
1Tán dương Chúa Hằng Hữu!
Hãy ca tụng Đức Chúa Trời trong nơi thánh Ngài;
ca tụng Chúa trên khung trời uy linh.
2Hãy ca tụng Chúa vì các việc kỳ diệu;
ca tụng Ngài vì lòng cao cả vô biên.
3Ca tụng Chúa bằng tiếng kèn rộn rã;
ca tụng Ngài với đàn lia và đàn hạc.
4Ca tụng Chúa bằng trống cơm và điệu vũ,
ca tụng Ngài với đàn dây và ống tiêu.
5Ca tụng Chúa bằng tiếng chập chõa,
ca tụng Ngài với phèng la vang rền.
6Hỡi mọi sinh vật có hơi thở, hãy ca tụng Chúa Hằng Hữu!
Ngợi tôn Chúa Hằng Hữu!

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi