Thi Thiên 119:62

Thi Thiên 119:62 KTHD

Đêm khuya thanh vắng con bừng tỉnh, ca ngợi Ngài xét xử công minh.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi Thiên 119:62