Thi Thiên 119:30

Thi Thiên 119:30 KTHD

Con đã chọn con đường chân lý; hướng lòng con về luật lệ của Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi Thiên 119:30