Châm Ngôn 6:7

Châm Ngôn 6:7 KTHD

Tuy không có thủ lãnh, quan chức, hay người cai trị
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ