Châm Ngôn 25:6

Châm Ngôn 25:6 KTHD

Trước mặt vua, con chớ phô trương, cũng đừng tranh địa vị với hàng cao trọng
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ