Châm Ngôn 24:33

Châm Ngôn 24:33 KTHD

Ngủ một chút, mơ màng thêm một chút, khoanh tay nghỉ một chút nữa thôi
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ