Châm Ngôn 24:31

Châm Ngôn 24:31 KTHD

Cỏ mọc um tùm, gai phủ giăng. Rào dậu điêu tàn nghiêng ngửa đổ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ