Châm Ngôn 24:23

Châm Ngôn 24:23 KTHD

Đây là lời của người khôn ngoan: Khi xét xử, đừng thiên vị ai cả.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ