Châm Ngôn 14:9

Châm Ngôn 14:9 KTHD

Người điên dại nhạo cười tội lỗi, nhưng người ngay được Chúa ban ơn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ