Châm Ngôn 13:9

Châm Ngôn 13:9 KTHD

Đèn người lành sáng choang, đèn người ác tắt ngấm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnChâm Ngôn 13:9