Châm Ngôn 13:3

Châm Ngôn 13:3 KTHD

Người tự chủ biết hãm cầm miệng lưỡi; người hở môi gặt lấy thất bại hoài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Châm Ngôn 13:3

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnChâm Ngôn 13:3