Châm Ngôn 13:25

Châm Ngôn 13:25 KTHD

Người công chính ăn thì được ấm lòng, người gian tà ăn mà vẫn đói meo.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnChâm Ngôn 13:25