Mác 14:40

Mác 14:40 KTHD

Lần này quay lại, Chúa thấy các môn đệ vẫn ngủ, mắt nhắm nghiền, không đối đáp gì được.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Mác 14:40

Chia sẻ