Mác 14:39

Mác 14:39 KTHD

Chúa Giê-xu lại đi và cầu xin như lần trước.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMác 14:39