Mác 14:19

Mác 14:19 KTHD

Các môn đệ rất buồn bực, lần lượt hỏi: “Thưa Thầy, có phải con không?”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMác 14:19