Mi-ca 3:9

Mi-ca 3:9 KTHD

Hãy nghe tôi, hỡi các nhà lãnh đạo Ít-ra-ên! Các ông thù ghét công lý và xuyên tạc cả sự công chính.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ