Mi-ca 3:6

Mi-ca 3:6 KTHD

Vì thế, suốt đêm các ngươi chẳng thấy khải tượng. Các ngươi tự giam mình trong bóng tối mà chẳng nói được một lời thần cảm. Mặt trời sẽ lặn trên các tiên tri, và quanh họ ban ngày cũng biến thành đêm tối.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ