Mi-ca 3:3

Mi-ca 3:3 KTHD

Các ngươi ăn thịt dân tôi, lột da, và bẻ xương họ. Các ngươi chặt ra từng miếng cho vào nồi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ