Mi-ca 3:12

Mi-ca 3:12 KTHD

Vì các ngươi, Núi Si-ôn sẽ bị cày như ruộng; thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị sụp đổ! Và núi nơi Đền Thờ ngự trị chỉ còn là một đỉnh cao.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ