Ma-thi-ơ 13:5

Ma-thi-ơ 13:5 KTHD

Có hạt dính vào lớp đất mỏng phủ trên đá; cây non sớm mọc lên
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ