Lu-ca 20:17

Lu-ca 20:17 KTHD

Chúa Giê-xu nhìn họ và phán: “Vậy câu Thánh Kinh này có nghĩa gì: ‘Tảng đá bị thợ xây nhà loại ra đã trở thành tảng đá móng?’
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ