Lu-ca 16:19

Lu-ca 16:19 KTHD

Chúa Giê-xu phán: “Có một người giàu hằng ngày sống xa hoa trên nhung lụa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ