Lê-vi Ký 22:7

Lê-vi Ký 22:7 KTHD

Khi mặt trời lặn, người ấy mới được sạch, và sau đó được ăn lễ vật thánh, vì các vật này là thực phẩm nuôi dưỡng họ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ