Lê-vi Ký 22:6

Lê-vi Ký 22:6 KTHD

thì người ấy sẽ bị ô uế cho đến tối, và không được phép ăn lễ vật thánh cho đến khi tắm rửa sạch sẽ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ