Lê-vi Ký 22:32

Lê-vi Ký 22:32 KTHD

Không được xúc phạm đến Danh Thánh Ta, vì Ta phải được tôn kính giữa toàn dân Ít-ra-ên. Ta là Chúa Hằng Hữu, đã thánh hóa các ngươi
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ