Lê-vi Ký 22:31

Lê-vi Ký 22:31 KTHD

Các ngươi phải tuân hành luật lệ Ta, vì Ta là Chúa Hằng Hữu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ