Lê-vi Ký 22:26

Lê-vi Ký 22:26 KTHD

Chúa Hằng Hữu phán với Môi-se
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ