Lê-vi Ký 22:25

Lê-vi Ký 22:25 KTHD

Người ngoại kiều cũng không được dâng lên Đức Chúa Trời một lễ vật không toàn vẹn, vì sẽ không được chấp nhận.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ