Lê-vi Ký 22:23

Lê-vi Ký 22:23 KTHD

Một con bò hay chiên trong cơ thể có một bộ phận thừa hay thiếu có thể dùng làm lễ vật tình nguyện, nhưng không được dâng làm lễ vật thề nguyện.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ