Lê-vi Ký 22:22

Lê-vi Ký 22:22 KTHD

Không được dâng lên Chúa Hằng Hữu và đem thiêu trên bàn thờ một con vật mù, có tật, cụt chân, ghẻ, lở.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ