Lê-vi Ký 22:21

Lê-vi Ký 22:21 KTHD

Khi một người dâng bò hoặc chiên làm lễ vật tạ ơn lên Chúa Hằng Hữu, dù là lễ vật thề nguyện hoặc lễ vật tình nguyện, sinh vật phải toàn vẹn, không khuyết tật mới được chấp nhận.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ