Lê-vi Ký 22:20

Lê-vi Ký 22:20 KTHD

Một con vật không toàn vẹn sẽ không được chấp nhận.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ