Lê-vi Ký 22:2

Lê-vi Ký 22:2 KTHD

“Hãy nói với A-rôn và các con A-rôn: Đối với các lễ vật thánh người Ít-ra-ên đem dâng lên Ta, các ngươi phải rất thận trọng để khỏi làm xúc phạm Danh Ta. Ta là Chúa Hằng Hữu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ