Lê-vi Ký 22:19

Lê-vi Ký 22:19 KTHD

người ấy phải dâng một con bò, hoặc chiên, hoặc dê không tì vít, và phải là con đực.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ