Lê-vi Ký 22:17

Lê-vi Ký 22:17 KTHD

Chúa Hằng Hữu phán bảo Môi-se
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ