Lê-vi Ký 22:16

Lê-vi Ký 22:16 KTHD

mà cho người nào ăn những lễ vật thánh đó. Vì Ta là Chúa Hằng Hữu, đã thánh hóa các lễ vật ấy. Ai vi phạm luật này sẽ phải mang tội.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ