Lê-vi Ký 22:14

Lê-vi Ký 22:14 KTHD

Nếu có người vô tình ăn lầm lễ vật thánh, thì người này phải đền lại cho thầy tế lễ vật mình đã ăn, cộng thêm một phần năm giá trị vật ấy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ