Lê-vi Ký 22:13

Lê-vi Ký 22:13 KTHD

Nhưng nếu con gái thầy tế lễ là một góa phụ hay đã ly dị, không con, về ở với cha như thuở còn nhỏ, thì người ấy được phép ăn thực phẩm cha mình ăn. Ngoài ra, không ai khác ngoài gia đình thầy tế lễ được phép ăn cả.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ