Lê-vi Ký 22:12

Lê-vi Ký 22:12 KTHD

Nếu con gái thầy tế lễ lấy chồng không phải là thầy tế lễ, thì sẽ không được ăn lễ vật thánh.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ