Lê-vi Ký 22:11

Lê-vi Ký 22:11 KTHD

Nhưng người nô lệ được thầy tế lễ mua đem về, và những người sinh ra trong nhà sẽ được phép ăn lễ vật thánh.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ