Lê-vi Ký 22:10

Lê-vi Ký 22:10 KTHD

Ngoài con cháu A-rôn, không ai được ăn lễ vật thánh. Khách đến thăm và đầy tớ trong nhà thầy tế lễ đều không được ăn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ