Ai Ca 1:16

Ai Ca 1:16 KTHD

Vì tất cả điều này nên tôi khóc lóc; nước mắt đầm đìa trên má tôi. Không một ai ở đây an ủi tôi; người làm tươi tỉnh tâm linh tôi đã đi xa. Con cái tôi không có tương lai vì quân thù chiến thắng.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ