Gióp 42:9

Gióp 42:9 KTHD

Vậy, Ê-li-pha, người Thê-man, Binh-đát, người Su-a, và Sô-pha, người Na-a-ma, đều đi làm đúng những điều Chúa Hằng Hữu đã phán dạy, và Chúa nhậm lời cầu xin của Gióp.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ